Online upit

Društvene mreže

Facebook

O nama

Dobrodošli!

U mirnom selu Valturi, na samo 10-ak km od Pule i 2 km od mora nalazi se imanje obitelji Muhović gdje se u priodnom okružju uzgajaju istarska goveda i konji trakenerske pasmine.

Naše imanje smješteno je na rubu sela i u blizini povijesnog zaštičenog podrucja starog grada Vizace nesactiuma. Na njegovom južnom dijelu nalazi se ograđeni prostor u kome se slobodno kreću i žive rijetki primjerci istarskog goveda i to 3 krave i jedan vol Čaran koji dominira sa svojim ogromnim, prekrasnim rogovima i impozantnih 1100 kg težine.
Ideja držanja istarskog goveda nema komercijalni karakter nego je to naš doprinos spašavanju tog rijetkog i dragocjenog autohtonog goveda od izumiranja.
Ostali dio imanja je rezerviran za uzgoj čistokrvnih trakenerskih konja. Konji borave u ograđenim ispustima sa natkrivenim dijelom i jaslama za sijeno.